ສົ່ງຟຣີ ເຂດຕົວເມືອງ (ນະຄອນຫຼວງ) ເມື່ອຊື້ເບຍຄົບ 900,000₭ ຫລື ເຫລົ້າ/ໄວນ໌ 1,500,000₭

Bombay London Dry Gin
75cl / 40%

145,000₭


Bulldog London Dry Gin
75cl / 40%

185,000₭


Chateau D'or Et De Gueules La Charlotte 2014
French Wine

142,400₭


Chateau D'or Et De Queules Fut Poulet 2016
French Wine

140,000₭


Chateau D'or Et De Queules La Bolida 2015
French Wine

292,000₭


Chateau D'or Et De Queules La Noblesa 2013
French Wine

440,000₭


Chateau D'oret De Queules Les Cimels 2015
French Wine

92,000₭


Chateau D'oretde Queules Castel Nou 2014
French Wine

196,000₭


Cuveek Bergerac Rouge 2015
French Wine

101,500₭


De Kuyper Dry Orange
70cl / 30%

123,500₭


Hoegaarden Rosee (CASE) 24Bottle
24 x 25cl /3%

280,000₭


Hoegaarden Rosee x 2Carton
Bundle Package Deal

560,000₭


Hoegaarden Rosee x6 Bottle
Bundle Package Deal

70,000₭


No. 3 London Dry Gin
70cl / 46%

410,000₭


Patron Anejo
20cl / 40%

123,500₭


Saint Remy French Honey
100cl / 30%

156,750₭