Last order ສໍາລັບຈັດສົ່ງພາຍໃນມື້ ແມ່ນກ່ອນ 19:30 ແລະ ວັນອາທິດ 16:30

ບັດວາຍເຊີ
(Budweiser)

ເບຍຄູ່ໃຈເຈົ້າ

ແມ່ນເບຍອາເມລິກາລາເກີ ທີ່ຖືກຂະໜານນາມໃຫ້ເປັນ “ລາຊາແຫ່ງເບຍ”. ບັດວາຍເຊີ ເປັນເບຍທີ່ດື່ມງ່າຍ, ມີລົດຊາດບາງເບົາ ແລະ ໃຫ້ຄວາມແຊບສົດຊື່ນ. ດ້ວຍກໍາມະວິທີການບົ່ມແບບອາເມລິກາລາເກີ ປະສົມປະສານກັນກັບການໃຊ້ຮ໋ອບຊັ້ນເລີດ ຫຼາກຫຼາຍແບບ ຈາກອາເມລິກາ ແລະ ເອີໂຣບ.


ປະເທດຕົ້ນກໍາເນີດ

ສະຫະລັດ ອາເມລິກາ


ປະເພດເບຍ

ອາເມກິກາ ລາເກີ


ລະດັບແອລກໍຮໍ

5.0% alc/vol