ສົ່ງຟຣີ ເຂດຕົວເມືອງ (ນະຄອນຫຼວງ) ເມື່ອຊື້ເບຍຄົບ 900,000₭ ຫລື ເຫລົ້າ/ໄວນ໌ 1,500,000₭

Adegamae Alvarinho 2016
Portugal Wine

250,000₭


Adegamae Cabernet Sauvignon 2014
Portugal Wine

250,000₭


Adegamae Merlot 2014
Portugal Wine

250,000₭


Adegamae Pettit Verdot 2014
Portugal Wine

250,000₭


Adegamae Touriga Nacional 2015
Portugal Wine

250,000₭


Adegamae Viosinho 2016
Portugal Wine

250,000₭


Anakena Birdman Series Carbernet Sauvignon 2016
Chilean Wine

120,000₭


Anakena Birdman Series Merlot 2019
Chilean Wine

120,000₭


Anakena Birdman SeriesSauvignon Blanc 2019
75cl / 12.5%

120,000₭


Anakena Central Valley Carbernet Sauvignon 2019
Chilean Wine

135,000₭


Anakena Central Valley Carmenere 2019
Chilean Wine

135,000₭


Anakena Central Valley Merlot 2019
Chilean Wine

135,000₭


Anakena Tama Carbernet Sauvignon 2017
Chilean Wine

190,000₭


Angove Chalk Hill Blue Cabernet Merlot
Australian Wine

130,000₭


Angove Long Row Cabernet Sauvignon
Australian Wine

140,000₭


Angove Long Row Chardonnay 2018
75cl / 13.5%

150,000₭