ສົ່ງຟຣີ ເຂດຕົວເມືອງ (ນະຄອນຫຼວງ) ເມື່ອຊື້ເບຍຄົບ 900,000₭ ຫລື ເຫລົ້າ/ໄວນ໌ 1,500,000₭

Beer Budweiser Bottle
33cl / 5% / USA

11,000₭


Beer Budweiser BOTTLE (CASE) 24 Bottles
24 x 33cl / 5%

250,000₭


Beer Budweiser CAN (CASE) 24 Cans
24 x 33cl / 5%

220,000₭


Beer Chimay Brune
33cl/7%

30,000₭


Beer Chimay Grand Reserve
33cl/9%

34,000₭


Beer Chimay Triple
33cl/8%

31,000₭


Beer Corona Extra
33.5cl / 4.9% / Mexico

16,000₭


Beer Duvel
33cl/8.5%

30,000₭


Beer Guinness Foreign Extra Stout
33cl/6.8%

18,000₭


Beer La Chouffe
33cl/8%

31,000₭


Beer Paulaner Hefeweizen
50cl/5.5%

27,000₭


Beer Stella Artois
33cl / 5% / Belgium

16,000₭


Beer Stella Artois (CASE) 24 bottles
24 / 33cl / 5%

368,000₭


Beer Weihenstephaner
50cl/5.4%

27,000₭


Franziskaner Hefe-weissbier Naturtrub
50cl / 5% / German

25,000₭


Hoegaarden Rosee
25cl / 3%

14,000₭