ພວກເຮົາໄດ້ຢຸດໃຫ້ບໍລິການ ອອນລາຍຊອບປິງ ຊົ່ວຄາວ. ຂໍອະໄພໃນຄວາມບໍ່ສະດວກ
Price Range

Beer Blanche De Namur
33cl / 4.5% / Belgium

22,000₭


Beer Budweiser Bottle
33cl / 5% / USA

11,000₭


Beer Budweiser BOTTLE (CASE) 24 Bottles
24 x 33cl / 5%

250,000₭


Beer Budweiser BOTTLE 2 cases
Bundle package deal

500,000₭


Beer Budweiser BOTTLE3 cases
Bundle package deal

750,000₭


Beer Budweiser CAN (CASE)
24 x 33cl / 5%

220,000₭


Beer Bush Caracter
33cl / 12% / Belgium

37,000₭


Beer Chimay Brune
33cl/7%

29,000₭


Beer Chimay Grand Reserve
33cl/9%

34,000₭


Beer Chimay Triple
33cl/8%

31,000₭


Beer Corona Extra
33.5cl / 4.9% / Mexico

16,000₭


Beer Delirium Termans
33cl / 8.5% / Belgium

40,000₭


Beer Duvel
33cl/8.5%

30,000₭


Beer Hoegaarden Draught Mini keg 3L
300cl / 4.9%

199,000₭


Beer Hoegaarden Draught Mini keg 3L + dispenser
Bundle package deal

249,000₭


Beer Hoegaarden Draught Mini keg 3L x3 + 2 Glass
Bundle Package Deal

597,000₭