ພວກເຮົາໄດ້ຢຸດໃຫ້ບໍລິການ ອອນລາຍຊອບປິງ ຊົ່ວຄາວ. ຂໍອະໄພໃນຄວາມບໍ່ສະດວກ
Price Range

Coca Cola X 12 cans
12can / 32.5cl

40,000₭


Coca Cola X 24 cans
24can / 32.5cl

80,000₭


Coca Cola Zero X 12 cans
12can / 32.5cl

40,000₭


Coca Cola Zero X 24 cans
24can / 32.5cl

80,000₭


Dr Pepper
33cl

14,000₭


Fever-Tree Elderflower Tonic Water
20cl

17,000₭


Fever-Tree Ginger Ale
20cl

17,000₭


Fever-Tree Ginger Ale x2
2x20cl

17,000₭


Fever-Tree Ginger Beer
20cl

17,000₭


Fever-Tree Ginger Beer x2
2x20cl

17,000₭


Fever-Tree Mediterranean Tonic Water
20cl

17,000₭


Fever-Tree Premium Indian Tonic Water
20cl

17,000₭


Fever-Tree Premium Indian Tonic Water x3
3x20cl

34,000₭


Monin Almond
70cl

118,000₭


Monin Bubble Gum
70cl

118,000₭


Monin Caramel
70cl

118,000₭