ສົ່ງຟຣີ ເຂດຕົວເມືອງ (ນະຄອນຫຼວງ) ເມື່ອຊື້ເບຍຄົບ 900,000₭ ຫລື ເຫລົ້າ/ໄວນ໌ 1,500,000₭

ABK6 VSOP Congac
35cl / 40%

220,000₭


Absinthe
70cl / 60%

150,000₭


Absolut Apeach Vodka
75cl / 40%

145,000₭


Absolut Apeach Vodka
100cl / 40%

170,000₭


Absolut Berriacai
100cl / 40%

180,000₭


Absolut Electrik Limited Edition
100cl / 40%

180,000₭


Absolut Limited Edition
100cl / 40%

165,000₭


Absolut Mandrin
75cl / 40%

125,000₭


Absolut Mango
75cl / 40%

145,000₭


Absolut Pears
100cl / 40%

160,000₭


Absolut Ruby Red
75cl / 40%

145,000₭


Absolut Vanilia
100cl / 40%

166,000₭


Absolut Vodka Kurant
75cl / 40%

125,000₭


Absolut Vodka Blue
75cl / 40%

140,000₭


Absolut Vodka Blue
100cl / 40%

175,000₭


Absolut Vodka Citron
100cl / 40%

170,000₭