ສົ່ງຟຣີ ເຂດຕົວເມືອງ (ນະຄອນຫຼວງ) ເມື່ອຊື້ເບຍຄົບ 2 ແກັດ ຫລື ເຫລົ້າ/ໄວນ໌ 1,500,000₭

Remy Martin XO Excellence
70cl / 40%

1,780,000₭