ລາວ | English


Beer Hoegaarden Citrus
25cl / 2% / Belgium

14,000₭


Beer Hoegaarden Citrus (CASE) 24bottles
24 x 25cl / 2%

120,000₭


Beer Hoegaarden Citrus X 2 bottles
Bundle package deal

14,000₭


Beer Hoegaarden Original
33cl / 4.9% / Belgium

15,000₭


Beer Hoegaarden Original (CASE) 24bottles
24 x 33cl / 4.9%

345,000₭


Beer Hoegaarden Original Gift Pack 1x4bottle
Giftset

145,000₭


Beer Hoegaarden Rosee (CASE) 24bottles
24 x 25cl / 3%

280,000₭


Beer Hoegaarden Rosee X 6 bottles
Bundle package deal

70,000₭


Hoegaarden Rosee
25cl / 3%

14,000₭